NovinkyHistóriaČlenoviaObrázky a súboryFórumČierna listina
Login:
Heslo:   
  registrácia

Legenda o vzniku aliancie Ireland

... autentický transkript z komunikácie nadviazanej magickým zaklínadlom, všeobecne známym pod skratkou ICQ ...
Darcharoth (12:52 AM) :

To se fakt ptáš? :-) Jako jak jsem dal dohromady Ireland...? :-) Myslíš složení ali?

Taniczka (12:53 AM) :

Vyprávěj legendu ;-)

Darcharoth (12:55 AM) :

Aaa, bylo před dávnými věky. V dobách, kdy skončilo panováni mocné aliance Dragons of Dusk I v lize 3C a její bojovníci se rozešli do všech končin světa, aby zkoušeli štěstí na vlastní pěst.

Darcharoth (12:58 AM) :

Ale pár z nich ve 3C zůstalo a jeden z nich byl i barbar Darcharoth. Považoval tuhle ligu za svojí domácí a netáhlo ho nic do neznámých končin...

Taniczka (12:58 AM) :

//uvelebím se pohodlněji a napjatě poslouchám

Darcharoth (12:59 AM) :

Pozůstalí po DoD se znovu nesjednotili bez svého velitele a ve věku, který přišel se nechali naverbovat cizími veliteli do různých aliancí... A co hůř, dokonce se stalo, že byli donuceni bojovat proti sobě...

Bývalí druhové ve zbrani, téměř bratři, teď stáli na opačných stranách bitevního pole... A přestože se jim do toho nechtělo, zkřížili zbraně...

Darcharoth (01:05 AM) :

Proč se situace vyvinula tímto způsobem? No, velitel DoD byl skvělý vládce a skvělý velitel. Zkušený bojovník i obratný politik, který většinu ze své sestavy mnohému naučil a pod jehož velením se z nich stali vládcové, kteří se nemuseli krčit někde v rohu světa ovládaného Dark Elfem. Nepatřili samozřejmě po těch několika věcích k hráčské elitě, ale ani úplní nováčci už to nebyli... A v téhle situaci tak nějak cítili, že nikdo z nich si netroufne zaujmout místo velitele a vést je do dalších bitev...

Darcharoth (01:06 AM) :

/intro je smutné, ale přijdou i veselejší kapitoly a šťastné konce/ :-)

Taniczka (01:06 AM) :

Ach tak, takže ztráta velitele... Vzpamatují se bojovníci?

Darcharoth (01:08 AM) :

V příštím věku, jak jsem řekl, se členové DoD znovu nesjednotili, nechali se naverbovat do různých aliancí a někteří byli dokonce nuceni zkřížit meče. Onen barbar Darcharoth zaujal místo v alianci, která nesla jméno Unity...

Darcharoth (01:11 AM) :

Nechal se do této ali naverbovat vzhledem ke geografické situaci a také proto, že předem bylo jasné, že bude nucen utkat se hned se dvěma sousedy (jisté vztahy z dob DoD přetrvaly…) a potřeboval někoho, kdo by mu kryl záda. A jelikož nikdo z jeho bývalých bratrů ve zbrani nebyl nablízku, nabídka velitele Unity mu přišla vhod. Narazil tam na dobré vládce...

Taniczka (01:12 AM) :

Jaké, jaké? Slavné bojovníky? Velké válečníky? Obávané mágy?

Darcharoth (01:12 AM) :

Dobré z hlediska válečnického umění ale méně dobré charakterem...

Taniczka (01:13 AM) :

Nebyli snad čestní? Odvážní? Nebo hrdí?

Darcharoth (01:16 AM) :

Setkal se se způsoby, na které nebyl z řad DoD zvyklý - pletichy, intriky, zrada, pohrdání slabšími protivníky, sledování vlastních zájmů na úkor ostatních spolualiančníků...

Taniczka (01:17 AM) :

Oh, to je ale smutné :-( Tahle legenda má opravdu ošklivý začátek…

Darcharoth (01:19 AM) :

Samozřejmě se mu to nelíbilo. Byl překvapen, že je něco takového vůbec možné... Nicméně byl zaměstnán svým opravdu tuhým bojem na třech frontách (jeden protivník přibyl v průběhu věku), že do dění v rámci aliance příliš nezasahoval....

V Unity nebyli špatní úplně všichni, to ne, ale právě Ti, jejichž jména jsou v Síni slávy v rámci vítězství vepsaná nejvýše, si to zaslouží nejméně... ale to jsem předběhnul děj...

Darcharoth (01:22 AM) :

Přestože Unity nebyla aliance zrovna charakterově čistá, stala se nejmocnější v lize a nakonec se jí bez větších problémů podařilo pokořit ostatní protivníky i samotného Dark Elfa a zvítězit...

Taniczka (01:23 AM) :

a co na to říkal Darcharoth?

Darcharoth (01:28 AM) :

/Darcharoth se tímto vítězství příliš nechlubí. Ale během tohoto věku musel nasadit veškerý svůj válečnický um a zkušenosti, aby svou soukromou válku se sousedy dotáhnul do konce a nepadnul před koncem věku, což se mu nakonec podařilo a vysloužil si i uznání svých protivníků, čehož si opravdu cení/

Její členové se opět rozptýlili do různých končin širého světa, ale barbar Darcharoth zase zůstal. Něco, nějaká nejasná tušení, nějaké nezřetelné obrazy ve snech mu říkaly, aby neodcházel, že tady, ve 3C, ještě prožije skvělé věky... Tak tedy zůstal a čekal na další věk...

Darcharoth (01:30 AM) :

A přišel další věk ve 3C. Věk, který měl být něčím výjimečný. Věk, ve kterém začne nová etapa Darchovy válečnické cesty...

Když věk začal a shromáždilo se tolik vládců, kolik jich byl svět schopen pojmout, Darcharoth, tentokrát v čele žoldácké skupinky Temných elfů, jelikož jeho věrní barbaři si potřebovali oddychnout po mnoha náročných bitvách a taženích, marně hledal někoho známého... Nebyl nikdo, koho by znal, nikdo, s kým by mohl u ohně nebo v krčmě nad korbelem piva vzpomenout na staré časy, nikdo, s kým by se mohl pustit do dalšího dobrodružství, nikdo, s kým by mohl podniknout nějaké válečné tažení...

A Darcharoth seděl sám, zadumaný a zvažoval, jestli nemá opustit ligu 3C a vydat se někam jinam, hledat staré známé, zapomenout na dávnou slávu ve 3C a zkusit začít úplně znova někde daleko...

Pak se ale rozhodnul. A bylo to rozhodnutí poměrně náhlé. Opět jakoby způsobeno nějakou nejasnou předtuchou, na kterou sám neměl vliv.

A rozhodnul se , že neopustí svou domovskou 3C, že neodejde pryč, aby se někde v cizích ligách rozhlížel, jestli nenarazí na nějakého známého a že se nebude jenom tak potulovat světem a marně vzpomínat na dávné časy....

Darcharoth (01:46 AM) :

Ne. Rozhodnul se, že zůstane a bude dál bojovat. Hrdě a se ctí, jak tomu byl vždycky zvyklý. A že se pokusí znovu si vydobýt jméno a slávu. Ale současně mu bylo jasné, že sám nemá v tomto světě naději a že bude muset bojovat pod nějakou alianční zástavou. Zvažoval, jestli se má nechat naverbovat opět do již existující aliance. Ale po zkušenostech s Unity tuhle možnost zavrhnul a učinil jedno z nejklíčovějších rozhodnutí svého života - pokusí se založit alianci vlastní…

Darcharoth (01:54 AM) :

Alianci, která bude fungovat podle dávných tradic a obyčejů. Alianci, kde by si všichni byli rovni. Alianci, která bude jednat vždy čestně. Alianci která bojuje hrdě a ctí své protivníky. Alianci, která umí přijmout vítězství i porážku, aniž by pak pohrdala poraženým soupeřem nebo se poníženě sklonila před soupeřem byť by byl sebesilnější. Alianci, ve které by byly vždy na prvním místě zájmy aliance jako celku, pak jednotlivců a nakonec zájmy velitele. Alianci, která by fungovala a měla v sobě něco ze starých časů...

Darcharoth (02:01 AM) :

Chtěl tedy založit ali, za kterou by se nemusel stydět ani on, ani vládcové, jenž by se stali jejími členy a ani ti, kteří by s ní přišli do kontaktu ať už jako spojenci nebo jako protivníci...

Darcharoth (02:07 AM) :

A začal se tedy rozhlížet po mapě... Věděl, že složení aliance, která má mít naději na úspěch, se musí řídit určitými pravidly. Bylo mu jasné, že bude do svých řad potřebovat jak válečníky tak mágy a tak i rasy, které by byly schopny zajistit určitě ekonomické prostředky pro dobrý běh aliance. Věděl rovněž to, že je třeba vybírat vzhledem ke geografickému rozložení vládců. Tak, aby se mohli jeho členové vzájemně krýt a bránit si hranice, ale aby měli zároveň dost prostoru pro vlastní expanzi a neomezovali se. Rovněž bylo třeba zhodnotit polohu vzhledem k případným protivníkům...

Darcharoth (02:10 AM) :

Dlouho seděl tehdy Darcharoth nad mapu a snažil se najít co nejlepší složení v rámci všech uvedených hledisek. Dlouho si pročítal statistiky případných adeptů i to, co o jejich charakteru a vlastnostech napsali jiní vládcové. (Nehledal ale žádné hvězdy a slavná jména...) Dlouho dumal, jelikož to byl jeho první pokus o sestavení vlastní aliance...

Darcharoth (02:21 AM) :

Pak, když nabyl přesvědčení, že našel to, co hledal, začal ze svého sídla v Trpasličí říši obesílat jednotlivé vládce s návrhem vytvořit společnou alianci.

Vyslal rychlé posly k mágům Kronosovi a Fingonovi, po obchodní karavaně poslal zvací list skřetici Sonyi až do vzdálené Říše barbarů, poštovní holub doručil zprávu mlčenlivému Entu Rayenovi, dopis byl doručen rovněž lidskému válečníkovi iGimu. Přizván do řad nově vznikající aliance byl rovněž jistý skřet, jehož jméno není v kronikách zaznamenáno. A zpráva se rozšířila i do obzvláště odlehlé Ostrovní říše, kde se dostala k uším potulného Hobita Alesiana, který sám nabídnul své služby a byl s radostí přijat...

Darcharoth (02:25 AM) :

Všichni oslovení vládcové přijali výzvu, uznali Darcha za svého velitele a společně vyrazili za hrdinstvím a slávou...

Darcharoth (02:23 AM) :

A tak vznikl (jméno bylo alianci dáno na počest říše, kterou náš barbar v mládí navštívil a byl jí absolutně uchvácen) IRELAND...